Generalforsamling Tirsdag d. 13/4-2021 i Hi'et på Nes Skolen

Generalforsamlingen starter kl. 20:00 og afholdes i HI'et på NES Skolen, Højvangens Torv, Skanderborg. Dagorden som følger:
 
Valg af dirigent.
1 Beretning.
2 Aflæggelse af det reviderede regnskab.
3 Fremtidig virksomhed.
4 Indkomne forslag.
(Skal være formanden i hænde senest 26 marts 2021)
5 Budget og kontingent fastsættelse.
6 Valg til bestyrelsen: På valg er:
Formand. Egon Laursen. Modtager genvalg
Sekretær: Mads Mikelsen. Modtager genvalg
7 Der udover skal der vælges: 1 suppleanter. For 1 år
Henrik Laursen for 1 år modtager genvalg:
8 Eventuelt
        
                                                                                     

Bordtennis med Ældresagen
HI Bordtennis har lavet aftale med Ældre Sagen om bordtennisaktivitet for Ældre Sagens medlemmer. Såfremt i er nogle stykker der er medlem af Ældre Sagen som gerne vil spille bordtennis, kan i kontakte enten formand Egon Laursen eller kasserer Finn Gabriel (se siden med bestyrelsesoplysninger). Vi har lavet en aftale med NES Skolen om at der udover torsdage fra 18:00 - 20:00 muligvis kan kan spilles formiddag en anden dag. Dette arrangeres kun hvis de er interesse og ved tilstrækkeligt fremmøde. Kontingent udgør kr. 350,- for hele sæsonen (t.o.m. april 2020). Der vil blive stillet lånebat og bolde til rådighed.      
 


                                                                    
                        

                                                         
         
 

HI Bordtennis:

HI Bordtennis er klubben for alle der har lyst til at spille bordtennis. Vi ligger vægt på at der er plads til alle, og at alle får får mulighed for at spille og udvikle sig løbende.

Nyheder:

Vi er lige gået i luften med vores nye hjemmeside. Ris, ros og gode foreslag er velkomne.

Aktiviteter:

Udover de to ugentlige træningsaftener deltager klubben i mange stævner i løbet af sæsonen, ligesom der er mulighed for at spille med i holdturnering.